အကြိမ်(၂၀)မြောက် သုတေသနညီလာခံအတွက် သုတေသနစာတမ်းများဖိတ်ခေါ်စာ