ဘွဲ့ဝတ်စုံငှားရမ်းသူများလိုက်နာမည့်စည်းကမ်းချက်များ

ဧကာဒသမအကြိမ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ) ဘွဲ့ဝတ်စုံငှားရမ်းသူများလိုက်နာမည့်စည်းကမ်းချက်များ ၁။      ဘွဲ့ဝတ်စုံငှားရမ်း ထုတ်ယူသူများသည် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ် (မူရင်း) အပ်နှံထားခဲ့ရပါမည်။        နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ် မရှိလျှင် ဘွဲ့ဝတ်စုံဘိုး စပေါ်ငွေ _ ၃၅၀၀၀/- (သုံးသောင်းငါးထောင်ကျပ်) တိတိ အပ်နှံထားခဲ့ရပါမည်။ မိမိတို့အပ်နှံထားခဲ့သော နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ် (သို့) စပေါ်ငွေ - ၃၅၀၀၀/- ကို ဘွဲ့ဝတ်စုံပြန်အပ်လျှင် ထုတ်ပေးမည်။  ၂။         ဘွဲ့ဝတ်စုံ၊ ပစ္စည်း(၃)မျိုး (ဝတ်ရုံ + ခြုံလွှာ + ဦးထုပ်) ကို သေချာစွာစစ်ဆေးလက်ခံယူပါ။ ၃။        မိမိငှားရမ်းထားသည့် ဘွဲ့ဝတ်စုံမှာ…